Wydarzenia

Przygotowaliśmy dla Was #KONKURS!

23Październik 2017

Przygotowaliśmy dla Was #KONKURS!

Zrób zdjęcie i pokaż nam, jak bawiłaś/eś na Szczecin Jazz 2017. Zamieść je w komentarzu pod postem. Zdjęcie z największą ilością polubień wygrywa ! A do wygrania płyta "The Mugician" z podpisem Keyona Harrolda

#KONKURS trwa od 23.10 do 27.10

 

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem Konkursu jest Szczecińska Agencja Artystyczna , zwana dalej Organizatorem.

2.Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.

3.Konkurs trwa od 23.10.2017 do 27.10.2017

4.Aby wziąć udział w Konkursie należy zamieścić zdjęcie z poprzednich edycji festiwalu Szczecin Jazz pod postem konkursowym opublikowanym rzez Organizatora na profilu Facebook Szczecin Jazz - www.facebook.com/szczecinjazz

5.Dopuszcza się zgłoszenie przez Uczestnika maksymalnie jednego zdjęcia.

6.Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której  zdjęcie otrzyma najwięcej polubień

7.Nagrodą w Konkursie jest płyta "The Mugician" z podpisem Keyona Harrolda

8.Ilość płyt przeznaczonych na nagrodę w konkursie jest ściśle określona i wynosi 1 szt.

9.Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej mailem od Organizatora.

10.Odbiór nagrody następuje osobiście w siedzibie Organizatora – Wojska Polskiego 64
w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do 10 listopada 2017 roku.

11.Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny

12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub spóźnione otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

15.Funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych uczestników Konkursu pełni Organizator.

16.Przesłanie zgłoszenia z danymi osobowymi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014.  poz. 1182  z późn. zm) oraz otrzymanie za pomocą poczty elektronicznej (e-maila) informacji o ewentualnej wygranej w Konkursie, wysłanej przez Organizatora.  Konkursu ,

17.Regulamin obowiązuje na czas trwania Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, zmiany terminu ogłoszenia wyników oraz zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

18.Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie  wykluczone
z udziału w Konkursie.

19.Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

20.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego

Bilety

Bilety do nabycia na www.bilety.fm

Kontakt

Szczecińska Agencja Artystyczna

al. Wojska Polskiego 64
70-479 Szczecin
tel. 91 431 95 77
www.saa.pl
e-mail: i.igielska@saa.pl
facebook: Szczecińska Agencja Artystyczna

Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa

e-mail: sojazz.ostrowski@gmail.com
e-mail: giniewska.a@gmail.com
facebook: SO Jazz
Copyright © 2018 Szczecińska Agencja Artystyczna. All rights reserved. Wszelkie prawa autorskie podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie, wykorzystywanie w części lub całości jest zabronione.